Công văn 80/TCT-CS

Công văn số 80/TCT-CS về việc miễn tiền sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 80/TCT-CS miễn tiền sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa)


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 80/TCT-CS
V/v: miễn tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 5218/CT-THNVDT ngày 08/9/2008 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về miễn tiền sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp quy định quyền của doanh nghiệp: “1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích …. 7. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ”.

- Tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật này;

3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này;

4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể do Chính phủ quy định.”

- Tại Điều 45 Luật Đầu tư quy định: “1. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh …”

- Tại điểm 2b, Mục IV, Phần C Thông tư số 117/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất hướng dẫn: “b. Đối với dự án công trình công cộng có mục đích kinh doanh; dự án xây dựng ký túc xá sinh viên, xây dựng nhà ở cho người có công, xây dựng chung cư cao tầng cho công nhân khu công nghiệp phải kèm văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt dự án đầu tư;”

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh thực hiện đầu tư dự án công cộng có mục đích kinh doanh để được xét miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo:

- Văn bản đăng ký đầu tư, đối với dự án thuộc diện phải đăng ký đầu tư.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối với dự án không phải đăng ký đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 80/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu80/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2009
Ngày hiệu lực08/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 80/TCT-CS miễn tiền sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 80/TCT-CS miễn tiền sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa)
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu80/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành08/01/2009
        Ngày hiệu lực08/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 80/TCT-CS miễn tiền sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa)

           Lịch sử hiệu lực Công văn 80/TCT-CS miễn tiền sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa)

           • 08/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực