Công văn 80/TTg-KTN

Công văn 80/TTg-KTN về báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 80/TTg-KTN báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 80/TTg-KTN
V/v báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3122/BC-BNN-LN ngày 20 tháng 10 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3994/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 10 năm 2008 và số 5329/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31 tháng 12 năm 2008) về báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xác định ranh giới cụ thể 3 loại rừng cả trên bản đồ và trên thực địa (theo nội dung của Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và tiến hành điều chỉnh những sai lệch (nếu có) cho phù hợp giữa bản đồ và thực địa.

- Thẩm định kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010 – 2020 phù hợp với Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2007.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ ngành liên quan xây dựng Dự án Tổng điều tra, kiểm kê (xác định số lượng, chất lượng) rừng gắn với Dự án tổng điều tra kiểm kê đất lâm nghiệp toàn quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện trong giai đoạn 2010 đến 2015.

Dự án tổng điều tra, kiểm kê đất lâm nghiệp và rừng cần được nghiên cứu chia ra nhiều giai đoạn trong 5 năm, mỗi năm điều tra, rà soát, kiểm kê xác định rõ một vùng (có thể là một số tỉnh), Xây dựng hồ sơ quản lý, phục vụ cho công tác quản lý, khai thác tài nguyên đất và rừng hiệu quả.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan xây dựng Dự án tổng điều tra, kiểm kê đất lâm nghiệp toàn quốc, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện trong giai đoạn 2010 đến 2015.

Thành lập Ban Chỉ đạo thống nhất giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện đồng thời Dự án tổng điều tra, kiểm kê đất lâm nghiệp toàn quốc giai đoạn 2010 – 2015 với Dự án Tổng điều tra, kiểm kê (xác định số lượng, chất lượng) rừng để tiết kiệm kinh phí và thuận tiện trong việc xử lý kết quả kiểm kê. Việc tổng điều tra kiểm kê phải bảo đảm sử dụng các phương tiện khoa học và kỹ thuật tiên tiến, kết hợp với kiểm tra, đo đếm, xác định tại hiện trường; nhằm bảo đảm các số liệu có độ tin cậy cao, làm căn cứ để chấn chỉnh lại công tác quản lý tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất ban hành các quy định và tiêu chí kiểm kê, thống kê xác định đất lâm nghiệp, trên cơ sở các loại đất đã được Quốc hội thông qua, đồng thời phối hợp làm rõ trách nhiệm quản lý đất đai lâm nghiệp giữa hai Bộ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thẩm tra, phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng của tỉnh, thành phố, chuẩn bị các điều kiện để tiến hành tổng điều tra, kiểm kê diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc.

Đối với những diện tích rừng trồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo các Chương trình 327 và Dự án 661 trên đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, sau rà soát, quy hoạch lại, được chuyển đổi sang rừng sản xuất (và ngược lại từ rừng sản xuất quy hoạch lại sang rừng phòng hộ và đặc dụng), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./. 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 80/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu80/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2009
Ngày hiệu lực15/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 80/TTg-KTN báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 80/TTg-KTN báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu80/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành15/01/2009
        Ngày hiệu lực15/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 80/TTg-KTN báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 80/TTg-KTN báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng

           • 15/01/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực