Công văn 800/TTg-KTN

Công văn số 800/TTg-KTN về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 800/TTg-KTN cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 800/TTg-KTN
V/v cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2931/BGTVT- VT ngày 07 tháng 5 năm 2008 về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc (Air Speed-Up Corporation), có trụ sở chính tại 80/10 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải thực hiện cấp giấy phép theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006, Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tạm thời chưa nhận thủ tục xin cấp phép thành lập hãng hàng không mới. Riêng việc thành lập hãng hàng không cổ phần trên cơ sở tổ chức lại VASCO, yêu cầu Tổng công ty Hàng không Việt Nam sớm hoàn chỉnh Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1718/VPCP-CN ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng lộ trình hợp lý trong việc cấp phép thành lập mới các hãng hàng không, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2007./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: QP, CA, KH&ĐT, TC;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: ĐMDN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 800/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu800/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 800/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 800/TTg-KTN cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 800/TTg-KTN cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu800/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành26/05/2008
        Ngày hiệu lực26/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 800/TTg-KTN cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc

             Lịch sử hiệu lực Công văn 800/TTg-KTN cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Tăng Tốc

             • 26/05/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/05/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực