Công văn 8000/VPCP-HC

Công văn 8000/VPCP-HC năm 2016 trả lời kiến nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8000/VPCP-HC trả lời Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8000/VPCP-HC
V/v trả lời kiến nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, trong quá trình kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), một số địa phương còn gặp khó khăn trong việc xác định cơ quan quản lý Cổng Thông tin điện tử phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản, quy định Cổng Thông tin điện tử là đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- BTCN, các PCN;
- Đ/c Kiều Đình Thụ;
- Các Vụ: PL, TCC
V, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, HC (03).NVH

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ
VĂN THƯ HÀNH CHÍNH
Nguyễn
Quốc Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8000/VPCP-HC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8000/VPCP-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2016
Ngày hiệu lực23/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8000/VPCP-HC trả lời Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8000/VPCP-HC trả lời Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8000/VPCP-HC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Việt
        Ngày ban hành23/09/2016
        Ngày hiệu lực23/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8000/VPCP-HC trả lời Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8000/VPCP-HC trả lời Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 2016

             • 23/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực