Công văn 8006/TCHQ-GSQL

Công văn 8006/TCHQ-GSQL năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 84/2017/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8006/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 84/2017/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 8006/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 84/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng (Điều 1, Điều 2):

Tại Điều 1 Thông tư số 84/2017/TT-BTC phạm vi điều chỉnh quy định về: “điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan; nơi kiểm tra hàng hóa; nơi lp đặt trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan; kho chứa tang vật vi phạm”.

Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 84/2017/TT-BTC quy định: “Tổ chức, cá nhân quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc kinh doanh, mở rộng, thu hẹp, chuyn quyn sở hữu, di chuyn, đi tên, tạm dừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm”.

Như vậy theo Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định những loại hình kho bãi, địa điểm nào cần đầu tư, bố trí các mặt bằng, hạ tầng cơ sở theo các nội dung này thì phải đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 84/2017/TT-BTC loại hình nào không có quy định thì không cần dẫn chiếu đến Thông tư số 84/2017/TT-BTC cụ thể trong Nghị định số 68/2016/NĐ-CP đối với cửa hàng miễn thuế không có quy định về nơi kiểm tra hàng hóa, nơi lắp đặt thiết bị kiểm tra giám sát hải quan, kho chứa tang vật vi phạm thì không cần dẫn chiếu các nội dung này.

2. Về nơi làm việc của cơ quan hải quan (Điều 4):

Tại Điều 4 Thông tư số 84/2017/TT-BTC quy định: “Nơi làm việc của cơ quan hải quan tại các kho bãi, địa điểm được tổ chức, cá nhân kinh doanh kho bãi, địa điểm đầu tư xây dựng và phải đảm bảo các điều kiện...”, “thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát hải quan”. Theo đó doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm cần trang bị và đảm bảo đầy đủ các điều kiện để hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan được thông suốt, thuận lợi.

3. Về nơi kiểm tra hàng hóa (Điều 5):

Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 84/2017/TT-BTC: “Đối với kho bãi, địa điểm tổng diện tích từ 03 héc-ta trở lên: tổ chức, cá nhân b trí khu vực hoạt động của máy soi công-tê-nơ diện tích ti thiu là 2.000 m2 (40m x 50m) đ đảm bảo về an toàn phóng xạ và hoạt động soi chiếu”.

Nội dung này áp dụng đối với loại hình địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung.

4. Về kho chứa tang vật vi phạm (Điều 6):

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 84/2017/TT-BTC quy định: “Trường hợp kho chứa hàng hóa tang vật vi phạm được xây dựng nm trong kho chứa hàng hóa tại kho bãi, địa điểm dự kiến hoặc đã được công nhận phải đảm bảo chế độ niêm phong hải quan, tính nguyên trạng và phẩm chất của hàng hóa trong quá trình lưu giữ.

Theo đó, đối với các chủng loại hàng hóa đặc thù (như hàng đông lạnh, hàng tươi sống...) khi lưu giữ trong kho tang vật vi phạm cần được duy trì bảo quản ở trạng thái như hàng gửi kho (đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ, ánh sáng...).

5. Về hiệu lực thi hành đối với các kho bãi, địa điểm đã được cấp quyết định công nhận trước khi Thông tư số 84/2017/TT-BTC có hiệu lực (ngày 30/09/2017):

Thông tư số 84/2017/TT-BTC không quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các kho bãi, địa điểm đang hoạt động trước ngày 30/09/2017. Theo đó, các điều kiện quy định tại Thông tư số 84/2017/TT-BTC không loại trừ việc áp dụng đối với các kho bãi, địa điểm đã được công nhận trước đó.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ trường hợp các kho bãi, địa điểm không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 84/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, khi có văn bản yêu cầu của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê, gửi danh sách về Tổng cục Hải quan để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính có hướng xử lý phù hợp, đồng thời có ý kiến đối với việc sửa đổi, bổ sung nội dung các quy định của pháp luật phù hợp với thực tế hoạt động của các kho bãi, địa điểm.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8006/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8006/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8006/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 84/2017/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 8006/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 84/2017/TT-BTC
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu8006/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýVũ Ngọc Anh
       Ngày ban hành08/12/2017
       Ngày hiệu lực08/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8006/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 84/2017/TT-BTC

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8006/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 84/2017/TT-BTC

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực