Công văn 801/CXBIPH-QLPH

Công văn 801/CXBIPH-QLPH năm 2018 về chính sách mặt hàng đối với hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 801/CXBIPH-QLPH 2018 chính sách hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng


BTHÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CC XUT BẢN, IN VÀ
PHÁT HÀNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 801/CXBIPH-QLPH
V/v chính sách mặt hàng đối với hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được công văn số 5364/TCHQ-GSQL ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Tổng cục Hi quan do Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chuyn về chính sách mặt hàng đối với hàng hóa là xuất bản phẩm mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng theo hình thức xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Xuất bản, In và Phát hành có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa có mã HS 49119990 của Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông (Phụ lục II Danh mục, thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT 26/12/2016).

Yêu cầu Công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu không kinh doanh đối với mã hàng này theo quy định tại Điều 41 Luật Xuất bản.

2. Việc áp dụng cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh theo quy định tại Điều 41 Luật Xuất bản phù hp với Khoản 4, Điều 3 và Điều 29 Luật Quản lý Ngoại thương. Tuy nhiên, Khoản 2, Điều 56 Luật Quản lý Ngoại thương lại quy định “không áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng...”. Như vậy, Luật Quản lý Ngoại thương đang có sự không thống nhất giữa Khoản 4, Điều 3; Điều 29 và Khoản 2, Điều 56.

Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị Tổng cục Hải quan lấy ý kiến của Bộ Công thương về nội dung này trong Luật Quản lý Ngoại thương.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ởng Hoàng Vĩnh Bảo; (để b/c)
- Lưu: VT, QLPH, XT (05).

CỤC TRƯỞNG
Chu Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 801/CXBIPH-QLPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu801/CXBIPH-QLPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2018
Ngày hiệu lực24/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 801/CXBIPH-QLPH 2018 chính sách hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 801/CXBIPH-QLPH 2018 chính sách hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu801/CXBIPH-QLPH
        Cơ quan ban hànhIn và Phát hành, Cục Xuất bản
        Người ký***, Chu Văn Hòa
        Ngày ban hành24/09/2018
        Ngày hiệu lực24/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 801/CXBIPH-QLPH 2018 chính sách hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 801/CXBIPH-QLPH 2018 chính sách hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng

           • 24/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực