Công văn 801/TTg-ĐMDN

Công văn 801/TTg-ĐMDN năm 2014 thành lập Tổng công ty Ba Son do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 801/TTg-ĐMDN thành lập Tổng công ty Ba Son 2014


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 801/TTg-ĐMDN
V/v thành lập TCT Ba Son

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (các văn bản: số 2310/BQP-Kte ngày 28 tháng 3 năm 2014 và số 563/CKT-QLDN ngày 07 tháng 5 năm 2014) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2220/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 4 năm 2014), Tài chính (công văn số 5630/BTC-TCDN ngày 29 tháng 4 năm 2014), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1315/LĐTBXH-LĐTL ngày 23 tháng 4 năm 2014), Nội vụ (công văn số 1423/BNV-TCBC ngày 05 tháng 5 năm 2014) về việc tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ba Son thành Tổng công ty Ba Son, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc thành lập Tổng công ty Ba Son hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ba Son và các đơn vị thành viên; tổ chức lại Xí nghiệp Sơn Hải Âu thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn của Tổng công ty Ba Son. Giao Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Tổng công ty Ba Son theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, NC;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 801/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu801/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2014
Ngày hiệu lực29/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 801/TTg-ĐMDN thành lập Tổng công ty Ba Son 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 801/TTg-ĐMDN thành lập Tổng công ty Ba Son 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu801/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành29/05/2014
        Ngày hiệu lực29/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 801/TTg-ĐMDN thành lập Tổng công ty Ba Son 2014

              Lịch sử hiệu lực Công văn 801/TTg-ĐMDN thành lập Tổng công ty Ba Son 2014

              • 29/05/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/05/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực