Công văn 801/TTg-KTN

Công văn 801/TTg-KTN về danh mục dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định 108/2009/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 801/TTg-KTN danh mục dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 801/TTg–KTN
V/v danh mục các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1513/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 4 năm 2011), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2486/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 4 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2843/BKH-QLĐT ngày 09 tháng 5 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 5491/BTC-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2011) về danh mục các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về lựa chọn Nhà đầu tư:

- Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư đối với 04 dự án (bao gồm: xây dựng bãi đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng tại sân bóng đá Tao Đàn, xây dựng tuyến đường trên cao số 4, xây dựng đường kết nối từ ngã ba An Lạc đến nút giao đường Nguyễn Văn Linh, xây dựng đường liên tỉnh lộ 25B); ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư các Dự án.

- Đối với các dự án còn lại: Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định hình thức lựa chọn Nhà đầu tư theo thẩm quyền.

2. Việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các Dự án nêu trên được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (18b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 801/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu801/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2011
Ngày hiệu lực20/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 801/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 801/TTg-KTN danh mục dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 801/TTg-KTN danh mục dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu801/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành20/05/2011
        Ngày hiệu lực20/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 801/TTg-KTN danh mục dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 801/TTg-KTN danh mục dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn

             • 20/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực