Công văn 801/TTg-NN

Công văn 801/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 801/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 801/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Công văn số 841/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 02 năm 2019 và số 2508/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 5 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quyết định chuyển mục đích sử dụng 24,02 ha đất trng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại các Công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ.

3. Giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ
: QHĐP, CN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b). Thanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 801/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu801/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2019
Ngày hiệu lực03/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(11/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 801/TTg-NN

Lược đồ Công văn 801/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 801/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu801/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành03/07/2019
        Ngày hiệu lực03/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (11/07/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 801/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định

             Lịch sử hiệu lực Công văn 801/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định

             • 03/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực