Công văn 802/SXD-QLHĐXD

Công văn 802/SXD-QLHĐXD năm 2014 sử dụng gạch tuynel đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Công văn 802/SXD-QLHĐXD 2014 sử dụng gạch tuynel công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới Quảng Bình


UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 802 /SXD-QLHĐXD
V/v sử dụng gạch tuynel đối với các công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh QB.

Quảng Bình, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- UBND các xã trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Công văn số 1180/VPUBND-XDCB ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh về việc sử dụng vật liệu gạch xây; căn cứ hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh Quảng Bình (thiết kế mẫu NTM) đã ban hành theo Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

Theo quy định hồ sơ thiết kế mẫu NTM được thiết kế với vật liệu gạch xây không nung để đảm bảo sử dụng mẫu lâu dài, phù hợp với các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên việc sản xuất gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu, vì vậy trước mắt cho phép Chủ đầu tư các công trình sử dụng thiết kế mẫu NTM được chuyển đổi, áp dụng đơn giá gạch xây tuynel tại thời điểm lập dự toán với định mức, đơn giá nhân công không thay đổi cho đến khi trên thị trường đáp ứng được nhu cầu gạch xây không nung.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ các văn bản của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của Sở Xây dựng để thực hiện việc chuyển đổi vật liệu gạch xây./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- VP điều phối CTMTQGXDNTM tỉnh (để biết);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã;
- Website Sở.
- Lưu VT, QLHĐXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quyết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 802/SXD-QLHĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu802/SXD-QLHĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 802/SXD-QLHĐXD

Lược đồ Công văn 802/SXD-QLHĐXD 2014 sử dụng gạch tuynel công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 802/SXD-QLHĐXD 2014 sử dụng gạch tuynel công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới Quảng Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu802/SXD-QLHĐXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Văn Quyết
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 802/SXD-QLHĐXD 2014 sử dụng gạch tuynel công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Công văn 802/SXD-QLHĐXD 2014 sử dụng gạch tuynel công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới Quảng Bình

            • 02/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực