Công văn 802/TTg-KTN

Công văn số 802/TTg-KTN về việc triển khai nút giao IC3 và bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng Dự án xây dựng cầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 802/TTg-KTN triển khai nút giao IC3 và bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng Dự án xây dựng cầu Cần Thơ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 802/TTg-KTN
V/v triển khai nút giao IC3 và bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng Dự án xây dựng cầu Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các văn bản số 3198/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2008 và số 387/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1097/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 02 năm 2008), Xây dựng (văn bản số 322/BXD-GĐ ngày 28 tháng 2 năm 2008), Tài chính (văn bản số 5390/BTC-TCĐN ngày 12 tháng 5 năm 2008) về chủ trương triển khai một số hạng mục Dự án xây dựng cầu Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép phân đoạn thi công nút giao IC3 thuộc Dự án xây dựng cầu Cần Thơ như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 387/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2008 và ý kiến các Bộ nêu trên. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để thực hiện bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ, tránh lãnh phí.

2. Đồng ý về nguyên tắc bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng vào phạm vi Dự án.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 802/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu802/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 802/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 802/TTg-KTN triển khai nút giao IC3 và bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng Dự án xây dựng cầu Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 802/TTg-KTN triển khai nút giao IC3 và bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng Dự án xây dựng cầu Cần Thơ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu802/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành26/05/2008
        Ngày hiệu lực26/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 802/TTg-KTN triển khai nút giao IC3 và bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 802/TTg-KTN triển khai nút giao IC3 và bổ sung hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

              • 26/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực