Công văn 8028/BGDĐT-TCCB

Công văn 8028/BGDĐT-TCCB năm 2013 thực hiện Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8028/BGDĐT-TCCB năm 2013 thực hiện Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8028/BGDĐT-TCCB
V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị và cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 27/9/2013 liên Bộ Y tế và Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013 và thay thế các văn bản: Thông tư liên Bộ số 12-TTLB ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới; Bảng tỷ lệ mất sức lao động do bệnh nghề nghiệp ban hành kèm theo các Thông tư: Thông tư liên Bộ số 29/TT-LB ngày 25/12/1991 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ sung một số bệnh nghề nghiệp; Thông tư liên Bộ số 08/TTLB ngày 19/5/1976 của Bộ Y tế, Bộ Thương binh và Xã hội, Tổng Công đoàn Việt Nam quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp; Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT ngày 21/9/2006 của Bộ Y tế về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm; Quyết định số 167/1997/QĐ-BYT ngày 04/02/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành bổ sung 05 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị và cơ sở giáo dục thuộc Bộ biết để thực hiện.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8028/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8028/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8028/BGDĐT-TCCB năm 2013 thực hiện Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8028/BGDĐT-TCCB năm 2013 thực hiện Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8028/BGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Mạnh Nhị
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8028/BGDĐT-TCCB năm 2013 thực hiện Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8028/BGDĐT-TCCB năm 2013 thực hiện Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

           • 04/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực