Công văn 8028/BTC-CST

Công văn 8028/BTC-CST năm 2015 về phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8028/BTC-CST 2015 phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8028/BTC-CST
V/v phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải và Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được công văn của một số địa phương đề nghị hướng dẫn thu phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng tại công văn số 1104/BXD-HĐXD ngày 22/5/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì chủ đầu tư thực hiện thẩm định thiết kế; cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức tư vấn (nếu có) thực hiện thẩm tra thiết kế.

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng, tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 quy định:

“3. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, tổ chức tư vấn hoặc cá nhân cùng thực hiện thẩm tra đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan quản lý nhà nước thu phí thẩm tra theo quy định tại Phụ lục số 2 Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư này. Chi phí cho tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện thẩm tra do chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân theo mức chi phí quy định của Bộ Xây dựng.

4. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không đủ điều kiện để thẩm tra thì cơ quan này được thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện toàn bộ công việc thẩm tra. Trường hợp này, cơ quan quản lý nhà nước không thu phí thẩm tra theo quy định tại Thông tư này. Chi phí thẩm tra được chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện thẩm tra, mức chi phí thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng”.

2. Tại Điều 36 và Điều 37 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định: Thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra là việc kiểm tra, đánh giá về chuyên môn của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng; đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Như vậy, thẩm định thiết kế, dự toán của cơ quan quản lý nhà nước quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có cùng bản chất với thẩm tra thiết kế tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Do đó, việc thẩm định thiết kế, dự toán của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được thu phí theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC.

Bộ Tài chính có công văn hướng dẫn để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, ĐT;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8028/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8028/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2015
Ngày hiệu lực17/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8028/BTC-CST 2015 phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8028/BTC-CST 2015 phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8028/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành17/06/2015
        Ngày hiệu lực17/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8028/BTC-CST 2015 phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8028/BTC-CST 2015 phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng

           • 17/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực