Công văn 8028TC/QLCS

Công văn số 8028TC/QLCS ngày 5/08/2003 của Bộ Tài chính về việc báo cáo nhu cầu mua sắm tài sản của cơ quan hành chính sự nghiệp trung ương

Nội dung toàn văn Công văn 8028TC/QLCS báo cáo nhu cầu mua sắm tài sản của cơ quan hành chính sự nghiệp trung ương


BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 8028 TC/QLCS
V/v báo cáo nhu cầu mua sắm tài sản của các cơ quan HCSN TW

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các tài chính đoàn thể trung ương

 

 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm xe ô tô phục vụ công tác trong năm 2004 và các năm tiếp theo của các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về việc xác định nhu cầu mua mới xe ô tô như sau:

1. Trên cơ sở báo cáo tổng kết tài sản cuối năm 2002, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tc đoàn thể Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng của Bộ, ngành mình phối hợp với các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc rà soát lại số xe ô tô hiện có; căn cứ vào tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô do Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg; Bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể ở trung ương thực hiện:

Điều hoà xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc nội bộ Bộ, ngành, quản lý.

Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp sử dụng xe ô tô không đúng Mục đích, tiêu chuẩn.

Quyết định thanh lý đối với xe ô tô không còn sử dụng được theo đúng thẩm quyền quy định tại Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý việc xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp.

2. Sau khi thực hiện Điều hoá sắp xếp tài sản trong nội bộ, các Bộ, ngành, xem xét và tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính nhu cầu mua sắm xe ô tô trong năm 2004 của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ, ngành quản lý (theo phụ lục đính kèm (và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 8 năm 2003.

Bộ Tài chính chỉ xem xét và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2004 đối với các Bộ, ngành đã có báo cáo kế hoạch mua sắm mới xe ô tô phù hợp với tiêu chuẩn định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định.

 

 

TL BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Nguyễn Văn Xa


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG XE Ô TÔ

TỪ 1/1/2003 ĐẾN 30/7/2003 VÀ NHU CẦU MUA MỚI XE Ô TÔ NĂM 2004
(Ban hành kèm theo công văn số 8028 TC/QLCS ngày 5/8/2003 của BTC)

Tên Bộ, ngành:.......................................................................................

I. Tình hình biến động xe ô tô từ 1/1/2003 - 30/7/2003 (chi tính xe từ 16 chỗ ngồi trở xuống)

 

Số TT

Tên đơn vị được sử dụng xe ô tô thuộc Bộ, ngành TW

Số xe có đến 1/1/2003 (xe dưới 16 chỗ)

Số xe giảm trong kỳ (từ 1/1-30/7/2003)

Số xe tăng trong kỳ (từ 1/1-30/7/2003)

Số xe dự kiến mua trong 5 tháng cuối năm 2003 (đã được bố trí kinh phí mua xe)

Số xe cuối kỳ (dự kiến có đến 31/12/2003)

Do Điều chuyến

Do thanh lý

Do tiếp nhận

Do mua mới

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Đơn vị A

Đơn vị B

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Báo cáo tổng hợp nhu cầu trang bị xe ô tô trong dự toán ngân sách năm 2004:

 

Số TT

Tên đơn vị đề nghị cho mua xe ô tô

Số xe ô tô hiện có (số dự kiến đến 31/12/03)

Số xe được sử dụng theo tiêu chuẩn định mức

Số xe còn thiếu so với TCĐM (cột 5 - cột 3)

Tổng số còn thiếu cấu trạng bị (cột 4 + cột 6)

Số xe đề nghị mua mới trong dự toán NS 2004

Tổng số

Trong đó xe đã hết khấu hao (không còn sử dụng được) cần thay thế

Số lượng

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

Đơn vị A

Đơn vị B

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ trách kế toán tài chính

(Ký ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8028TC/QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8028TC/QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2003
Ngày hiệu lực05/08/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8028TC/QLCS

Lược đồ Công văn 8028TC/QLCS báo cáo nhu cầu mua sắm tài sản của cơ quan hành chính sự nghiệp trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8028TC/QLCS báo cáo nhu cầu mua sắm tài sản của cơ quan hành chính sự nghiệp trung ương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8028TC/QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Văn Xa
        Ngày ban hành05/08/2003
        Ngày hiệu lực05/08/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8028TC/QLCS báo cáo nhu cầu mua sắm tài sản của cơ quan hành chính sự nghiệp trung ương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8028TC/QLCS báo cáo nhu cầu mua sắm tài sản của cơ quan hành chính sự nghiệp trung ương

           • 05/08/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực