Công văn 803/TTg-KTN

Công văn số 803/TTg-KTN về việc khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 803/TTg-KTN khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 803/TTg-KTN
V/v khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2321/UBND-ĐTMT ngày 11 tháng 4 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 5491/BTC-QLCS ngày 13 tháng 5 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1644/BTNMT-ĐĐ ngày 9 tháng 5 năm 2008) về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thu tiền thuê đất đối với dự án dưới lòng đất bằng 50% đơn giá thuê đất của dự án thuê đất trên mặt đất.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thí điểm nêu trên và đề xuất biện pháp xử lý chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2008.

2. Các hình thức sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi được giao đất, cho thuê đất, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT,KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 803/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu803/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 803/TTg-KTN khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 803/TTg-KTN khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu803/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành26/05/2008
        Ngày hiệu lực26/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 803/TTg-KTN khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 803/TTg-KTN khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất

              • 26/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực