Công văn 8042/VPCP-HC

Công văn 8042/VPCP-HC công khai tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ và tiến độ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8042/VPCP-HC công khai tiến độ xử lý văn bản hồ sơ và tiến độ xây dựng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8042/VPCP-HC
V/v công khai tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ và tiến độ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Chính phủ, đồng thời từng bước làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện Quy chế và chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ công khai trên hệ thống mạng dùng riêng phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung sau:

1. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

2. Tiến độ xử lý văn bản, hồ sơ công việc do các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg, Thư ký BTCN, các Vụ, Cục, đơn vị, Tổ Công tác ƯDCNTT;
- Lưu: VT, HC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8042/VPCP-HC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8042/VPCP-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2012
Ngày hiệu lực10/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8042/VPCP-HC công khai tiến độ xử lý văn bản hồ sơ và tiến độ xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8042/VPCP-HC công khai tiến độ xử lý văn bản hồ sơ và tiến độ xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8042/VPCP-HC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành10/10/2012
        Ngày hiệu lực10/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8042/VPCP-HC công khai tiến độ xử lý văn bản hồ sơ và tiến độ xây dựng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8042/VPCP-HC công khai tiến độ xử lý văn bản hồ sơ và tiến độ xây dựng

             • 10/10/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/10/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực