Công văn 8048/BNN-TCTL

Công văn 8048/BNN-TCTL xử lý cấp bách các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8048/BNN-TCTL 2018 xử lý cấp bách các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8048/BNN-TCTL
V/v xử lý cấp bách các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố………………………………..

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1207/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa, lũ năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao đơn vị có đủ năng lực làm Chủ đầu tư các công trình theo danh mục hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

2. Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án xử lý cấp bách các công trình hồ chứa được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ theo quy trình rút gọn được quy định tại các Điều 14, 15, 16 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và Điều 42 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

3. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được ngân sách Trung ương hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa, đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa, lũ năm 2019;

4. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, thông tin số liệu, danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho từng công trình;

5. Chỉ đạo các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, lập hồ sơ thiết kế sửa chữa công trình và lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi triển khai thi công để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo an toàn công trình.

6. Báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn thành các dự án về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Các Bộ KH&ĐT, TC;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu VT, TCTL.(45b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8048/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8048/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2018
Ngày hiệu lực15/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8048/BNN-TCTL

Lược đồ Công văn 8048/BNN-TCTL 2018 xử lý cấp bách các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8048/BNN-TCTL 2018 xử lý cấp bách các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8048/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành15/10/2018
        Ngày hiệu lực15/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8048/BNN-TCTL 2018 xử lý cấp bách các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8048/BNN-TCTL 2018 xử lý cấp bách các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão

           • 15/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực