Công văn 805/ATMT-ATCN

Công văn 805/ATMT-ATCN năm 2019 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2019/NĐ-CP do Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 805/ATMT-ATCN 2019 hướng dẫn thực hiện an toàn công trình dầu khí trên đất liền


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN
VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 805/ATMT-ATCN
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Huy Thưởng

Phúc đáp Công văn số 5550/VPCP-DMDN ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Ông Nguyễn Huy Thưởng, Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam về xác định khoảng cách an toàn theo Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có ý kiến như sau:

1. Về khoảng cách an toàn

Khoảng cách an toàn đến các đối tượng được bảo vệ đối với đường ống vận chuyển khí được quy định tại Bảng 4 Phụ lục II Nghị định số 25/2019/NĐ-CP, cụ thể:

- Khoảng cách giữa 02 đường ống cấp 3 là 3m.

- Khoảng cách từ đường ống dẫn khí cấp 3 đến chân tường rào hoặc ranh giới các nhà máy, xí nghiệp đối với là 5m, đến đường giao thông, các công trình cấp thoát nước nội bộ là 3m.

2. Quy định về giảm khoảng cách an toàn đối với đường ống được quy định tại Bảng 2 Phụ lục III Nghị định số 25/2019/NĐ-CP.

Trong Bảng 2 đã quy định cụ thể số phần trăm khoảng cách được giảm khi áp dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vương (để b/c);
- VCCI;
- Lưu: VT, ATCN.

CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Lượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 805/ATMT-ATCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu805/ATMT-ATCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2019
Ngày hiệu lực24/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 805/ATMT-ATCN

Lược đồ Công văn 805/ATMT-ATCN 2019 hướng dẫn thực hiện an toàn công trình dầu khí trên đất liền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 805/ATMT-ATCN 2019 hướng dẫn thực hiện an toàn công trình dầu khí trên đất liền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu805/ATMT-ATCN
        Cơ quan ban hànhCục Kỹ thuật an toàn công nghiệp
        Người ký***
        Ngày ban hành24/07/2019
        Ngày hiệu lực24/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 805/ATMT-ATCN 2019 hướng dẫn thực hiện an toàn công trình dầu khí trên đất liền

             Lịch sử hiệu lực Công văn 805/ATMT-ATCN 2019 hướng dẫn thực hiện an toàn công trình dầu khí trên đất liền

             • 24/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực