Công văn 805/GSQL-GQ1

Công văn 805/GSQL-GQ1 năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 805/GSQL-GQ1 năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 805/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP xuất nhập khẩu y tế Việt Nam.
(Đ/c: 138 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1121/VIME ngày 05/8/2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam đề nghị được hướng dẫn một số vướng mắc liên quan khai hải quan khi nhập khẩu ủy thác, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Việc khai trên tờ khai đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn khai tại Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính, cụ thể đối với trường hợp Công ty là bên nhận ủy thác thì khai thông tin tại ô số 2 (người nhập khẩu) là Công ty CP xuất nhập khẩu y tế Việt Nam, tại ô số 3 (người ủy thác/người được ủy quyền) khai thông tin là thương nhân ủy thác theo hợp đồng ủy thác đã ký kết; việc ký tên, đóng dấu trên tờ khai do Công ty nhận ủy thác thực hiện.

2/ Về loại hình tại ô số 5 trên tờ khai, đề nghị Công ty căn cứ nội dung hợp đồng ủy thác, thương nhân ủy thác để khai loại hình phù hợp theo hướng dẫn tại Quyết định số 02/QĐ-TCHQ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp như nội dung hợp đồng số 122/DMP Công ty gửi kèm thì khai loại hình là NKD01.

3/ Về việc khai thông tin trên tờ khai trị giá tính thuế đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo.

4/ Về bộ hồ sơ hải quan đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác trong trường hợp Công ty thực hiện theo thủ tục hải quan truyền thống thì căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; đối với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Đối với việc quản lý chính sách mặt hàng nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) trả lời để công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 805/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu805/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2013
Ngày hiệu lực22/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 805/GSQL-GQ1 năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 805/GSQL-GQ1 năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu805/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành22/08/2013
        Ngày hiệu lực22/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 805/GSQL-GQ1 năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan

         Lịch sử hiệu lực Công văn 805/GSQL-GQ1 năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan

         • 22/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/08/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực