Công văn 8052/TXNK-TGHQ

Công văn 8052/TXNK-TGHQ năm 2019 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8052/TXNK-TGHQ 2019 về trị giá hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8052/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 0959/HQĐNa-TXNK ngày 23/5/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc của Công ty TNHH Bao bì Việt Long trong việc xác định trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu để sử dụng vào mục đích được miễn thuế nhưng nay chuyển đổi sang mục đích sử dụng không thuộc đối tượng miễn thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến sau:

Nội dung vướng mắc nêu trên của Công ty đã được Tổng cục Hải quan báo cáo, trình Bộ Tài chính đưa vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về tr giá hi quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (dự kiến ban hành đầu tháng 9/2019) theo hướng: trị giá hải quan là trị giá khai báo. Trường hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai xử lý vướng mắc của Công ty theo quy định tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2015/TT-BTC sau khi Bộ Tài chính ban hành.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để các Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (3b).

CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8052/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8052/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2019
Ngày hiệu lực03/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8052/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 8052/TXNK-TGHQ 2019 về trị giá hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8052/TXNK-TGHQ 2019 về trị giá hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8052/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành03/09/2019
        Ngày hiệu lực03/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8052/TXNK-TGHQ 2019 về trị giá hải quan

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8052/TXNK-TGHQ 2019 về trị giá hải quan

             • 03/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực