Công văn 80600/CT-TTHT

Công văn 80600/CT-TTHT năm 2017 về xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 80600/CT-TTHT 2017 xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80600/CT-TTHT
V/v xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ;

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án Đường Thủy
Địa chỉ: số 308 phố Minh Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
MST 0106827047

Trả lời công văn số 391/TCKT-ĐT ngày 14/11/2017 của Ban quản lý các dự án Đường Thủy (gọi tắt là Ban quản lý) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Điều 2 quy định đối tượng chịu thuế;

“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

+ Tại Khoản 2 Điều 13 quy định số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu.

“b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%”.

- Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định phương pháp tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

““5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.”...

- Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in.

“2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.”...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp, Ban quản lý dự án đường thủy là đơn vị sự nghiệp không kinh doanh, có phát sinh thu nhập từ hoạt động nhận ủy thác quản lý dự án cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thì Ban quản lý dự án đường thủy phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với thu nhập từ cung cấp dịch vụ quản lý dự án và lập hóa đơn giao cho Cục đường thủy nội địa Việt Nam theo quy định.

- Ban quản lý dự án là tổ chức không kinh doanh có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ, cần hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

- Về thuế GTGT: Ban quản lý dự án phải kê khai nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

- Về thuế TNDN: Ban quản lý dự án kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 5% trên doanh thu cung cấp dịch vụ theo khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

- Đề nghị Ban quản lý dự án đường thủy liên hệ Bộ phận Một cửa - Cục Thuế TP Hà nội (G23 Thành Công, đường Nguyên Hồng, Đống Đa, HN) để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục kê khai nộp thuế và cấp hóa đơn lẻ theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ban quản lý được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng: KT6;
- Phòng: Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 80600/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu80600/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 80600/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 80600/CT-TTHT 2017 xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 80600/CT-TTHT 2017 xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu80600/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 80600/CT-TTHT 2017 xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 80600/CT-TTHT 2017 xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ Hà Nội

            • 15/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực