Công văn 8062/BGTVT-TC

Công văn 8062/BGTVT-TC năm 2014 báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2013 đối với tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc Dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8062/BGTVT-TC 2014 quyết toán vốn đầu tư xây dựng 2013 giải phóng mặt bằng


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8062/BGTVT-TC
V/v báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2013 đối với tiểu dự án GPMB thuộc Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia.

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang;
-
Ban Quản lý dự án 6;

 

Thực hiện quy định tại Thông tư s 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 ca Bộ Tài chính về việc quyết toán vốn đu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm, Bộ Giao thông vận ti đã có văn bản số 2567/BGTVT-TC ngày 13/3/2014 gửi các Ch đầu tư, Ban QLDA yêu cầu lập báo cáo quyết toán vốn đu tư xây dựng cơ bn thuộc nguồn vn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2013 đ thm định, tng hp báo cáo Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Quyết định số 883/QĐ-BGTVT ngày 08/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất xây dựng các dự án đầu tư xây dựng giao thông, trong đó yêu cầu: Chủ đầu tư dự án thành phần GPMB có trách nhiệm cung cấp báo cáo quyết toán vốn GPMB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách hàng năm (theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính) gửi Chủ đầu tư (hoặc các Ban QLDA được giao nhiệm vụ làm đại diện Chủ đầu tư) quản lý dự án phần xây lắp để tổng hợp báo cáo theo quy định...

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban QLDA 6 đến thời điểm hiện tại còn một số Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB thuộc Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia chưa gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với phần tiểu dự án GPMB về Ban Quản lý dự án 6 để tổng hợp. Để có đủ số liệu thẩm định, tổng hợp báo cáo, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc là Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB thuộc Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia khẩn trương rà soát, lập và gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2013 về Ban QLDA 6 (được giao quản lý dự án phần xây lắp) trước ngày 15/7/2014 để tổng hợp báo cáo quyết toán theo quy định.

Để kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo, đề nghị các đơn vị gửi thêm 01 bản về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tài chính); file báo cáo gửi theo địa chỉ email [email protected]

2. Ban QLDA 6 có trách nhiệm:

2.1. Trực tiếp đôn đốc, rà soát báo cáo của các chủ đầu tư tiểu dự án GPMB đảm bảo đủ hồ sơ để thẩm định, tổng hợp số liệu báo cáo Bộ;

2.2. Tổng hợp vào báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2013 gửi về Bộ GTVT trước ngày 20/7/2014.

3. Trong niên độ báo cáo các năm tiếp theo, các Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB thuộc dự án nêu trên có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán (kèm hồ sơ) gửi về Ban QLDA 6 trước ngày 01 tháng 6 năm sau để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHĐT (để p/h);
- Cục QLXD&CLCTGT (để p/h);
- Lưu VT, TC (LNQ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8062/BGTVT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8062/BGTVT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực04/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8062/BGTVT-TC 2014 quyết toán vốn đầu tư xây dựng 2013 giải phóng mặt bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8062/BGTVT-TC 2014 quyết toán vốn đầu tư xây dựng 2013 giải phóng mặt bằng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8062/BGTVT-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực04/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8062/BGTVT-TC 2014 quyết toán vốn đầu tư xây dựng 2013 giải phóng mặt bằng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8062/BGTVT-TC 2014 quyết toán vốn đầu tư xây dựng 2013 giải phóng mặt bằng

           • 04/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực