Công văn 8066/TCHQ-GSQL

Công văn 8066/TCHQ-GSQL năm 2017 về địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8066/TCHQ-GSQL 2017 địa điểm làm thủ tục hải quan cảng cạn Thụy Vân Phú Thọ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8066/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Thụy Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải.
(Đ/c: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 1171-154/CV-DH ngày 22/11/2017 của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải về việc thực hiện quy định về diện tích đối với địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và Thông tư số 68/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh hàng hóa thủ tục hải quan">84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, đề nghị Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Thụy Vân và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận mở rộng địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân theo quy định tại Điều 31, Điều 32 và Điều 34 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, gửi Tổng cục Hải quan để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo theo công văn số 12760/VPCP-ĐMDN ngày 29/11/2017);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- UBND tỉnh Phú Thọ (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8066/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8066/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2017
Ngày hiệu lực 11/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8066/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 8066/TCHQ-GSQL 2017 địa điểm làm thủ tục hải quan cảng cạn Thụy Vân Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 8066/TCHQ-GSQL 2017 địa điểm làm thủ tục hải quan cảng cạn Thụy Vân Phú Thọ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8066/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 11/12/2017
Ngày hiệu lực 11/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 8066/TCHQ-GSQL 2017 địa điểm làm thủ tục hải quan cảng cạn Thụy Vân Phú Thọ

Lịch sử hiệu lực Công văn 8066/TCHQ-GSQL 2017 địa điểm làm thủ tục hải quan cảng cạn Thụy Vân Phú Thọ

  • 11/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực