Công văn 8068/TCHQ-PC

Công văn 8068/TCHQ-PC năm 2017 về xử lý lá Khat do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8068/TCHQ-PC 2017 xử lý lá Khat


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8068/TCHQ-PC
V/v xử lý lá Khat

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP
Hà Nội.

Trả lời Công văn số 10501/HQHP-CBL&XL ngày 22/8/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Công văn số 3198/HQHN-CBL ngày 11/9/2017 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc xử lý đối với lô hàng lá Khat nhập khẩu không xác định được chủ sở hữu, trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 82, khoản 6 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính và ý kiến Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an nêu tại văn bản số 4037/C41-C44 ngày 07/12/2017; đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hải Phòng quyết định tiêu hủy theo quy định. Việc tiêu hủy thực hiện theo khoản 4 Điều 18, khoản 5 Điều 20 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014.

Tổng cục Hải quan trả lời để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8068/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8068/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8068/TCHQ-PC

Lược đồ Công văn 8068/TCHQ-PC 2017 xử lý lá Khat


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8068/TCHQ-PC 2017 xử lý lá Khat
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8068/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8068/TCHQ-PC 2017 xử lý lá Khat

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8068/TCHQ-PC 2017 xử lý lá Khat

            • 11/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực