Công văn 807/TTg-QHQT

Công văn 807/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án “Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 807/TTg-QHQT 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án Phát triển hạ tầng đô thị bền vững Lào Cai


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 807/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Đề xuất Dự án “Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai”, vay vốn WB

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2156/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 4 năm 2021 về Đề xuất Dự án “Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai” (Dự án), vay vốn IBRD của Ngân hàng Thế giới (WB), báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản số 2211/UBND-TH ngày 27 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Đề xuất Dự án với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức thông báo với WB về Đề xuất Dự án được phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai:

- Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan trong quá trình lập và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, rà soát các hạng mục đầu tư để tránh trùng lắp, lãng phí, bảo đảm hiệu quả và quốc phòng, an ninh. Chỉ sử dụng vốn vay WB cho chi đầu tư phát triển theo đúng quy định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: TP, NG;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 807/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu807/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2021
Ngày hiệu lực10/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 807/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 807/TTg-QHQT 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án Phát triển hạ tầng đô thị bền vững Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 807/TTg-QHQT 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án Phát triển hạ tầng đô thị bền vững Lào Cai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu807/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành10/06/2021
        Ngày hiệu lực10/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 807/TTg-QHQT 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án Phát triển hạ tầng đô thị bền vững Lào Cai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 807/TTg-QHQT 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án Phát triển hạ tầng đô thị bền vững Lào Cai

              • 10/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực