Công văn 8070/VPCP-KGVX

Công văn 8070/VPCP-KGVX năm 2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8070/VPCP-KGVX hướng dẫn 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ công viên chức vùng khó khăn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8070/VPCP-KGVX
V/v: hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (văn bản số 4053/BNV-TL ngày 04 tháng 9 năm 2015) về việc hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc hướng dẫn cụ thể các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015, Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2014 điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8070/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8070/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2015
Ngày hiệu lực06/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8070/VPCP-KGVX hướng dẫn 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ công viên chức vùng khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8070/VPCP-KGVX hướng dẫn 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ công viên chức vùng khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8070/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành06/10/2015
        Ngày hiệu lực06/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8070/VPCP-KGVX hướng dẫn 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ công viên chức vùng khó khăn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8070/VPCP-KGVX hướng dẫn 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ công viên chức vùng khó khăn

           • 06/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực