Công văn 8071/VPCP-NN

Công văn 8071/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8071/VPCP-NN 2019 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm trong lĩnh vực phi nông nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8071/VPCP-NN
V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi:

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

Về đề nghị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (văn bản số 552/TTr-LMHTXVN ngày 28 tháng 8 năm 2019) về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Liên minh Hp tác xã Việt Nam tại văn bản nêu trên, Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp được tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Liên minh Hp tác xã Việt Nam.

2. Liên minh Hp tác xã Việt Nam chủ trì, phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, rà soát báo cáo tham luận trong đó cần tập trung đánh giá kết quả được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, vai trò của kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất mục tiêu, quan điểm và các giải pháp chủ yếu để phục vụ cho báo cáo tổng kết tại hội nghị toàn quốc đồng thời chuẩn bị tốt công tác hậu cần để đảm bảo việc tổ chức Hội nghị thiết thực, hiệu quả.

3. Đài Truyền hình Việt Nam chịu trách nhiệm đưa tin về việc tổ chức Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Liên minh Hp tác xã Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, CT, XD, GTVT, KHCN, LĐTBXH, YT, TNMT, GDĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, NN (2) Hg.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8071/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8071/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2019
Ngày hiệu lực07/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(21/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8071/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 8071/VPCP-NN 2019 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm trong lĩnh vực phi nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8071/VPCP-NN 2019 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm trong lĩnh vực phi nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8071/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành07/09/2019
        Ngày hiệu lực07/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (21/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8071/VPCP-NN 2019 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm trong lĩnh vực phi nông nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8071/VPCP-NN 2019 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm trong lĩnh vực phi nông nghiệp

             • 07/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực