Công văn 808/TCLN-CTVN

Công văn 808/TCLN-CTVN năm 2017 thông tin về nội dung liên quan đến Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 808/TCLN-CTVN 2017 thông tin nội dung liên quan Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/TCLN-CTVN
V/v thông tin về một số nội dung liên quan đến Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Các Hiệp hội và các doanh nghiệp liên quan.

Trong những ngày vừa qua, một số báo đã đưa tin nội dung có liên quan đến Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Vấn đề này, Tổng cục Lâm nghiệp xin thông tin tới các Quý cơ quan như sau:

1. Việt Nam là thành viên CITES từ năm 1994. Từ đó đến nay, Việt Nam đã và đang thực hiện đầy đủ trách nhiệm thực thi các quy định của CITES trong kiểm soát buôn bán các loài động vật, thực vật có tên trong các Phụ lục CITES.

Thực hiện Thông báo số 2016/064 ngày 06/12/2016 của Ban Thư ký CITES về hiệu lực áp dụng Phụ lục CITES sửa đổi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT Tại Điều 1 của Thông tư này quy định rõ: “ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES”.

Việc sửa đổi, bổ sung các Phụ lục CITES được thực hiện theo quy định tại Điều XV của Công ước CITES. Theo đó, năm 2013, loài Trắc (Dalbergia cochinchinensis) được bổ sung vào Phụ lục II thuộc đối được phép buôn bán quốc tế nhưng phải có giấy phép CITES do cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia thành viên cấp; năm 2016, các loài thuộc chi Cẩm lai Dalbergia, loài Giáng hương Tây phi (Pterocarpus erinaceus) và một số loài khác được bổ sung vào Phụ lục II. Như vậy, Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT không quy định trình tự, thủ tục cấp phép CITES mà chỉ nội luật hóa Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES.

2. Trước khi ban hành Thông tư 04 nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có văn bản số 375/CTVN-ĐVHD ngày 27/12/2016 gửi các tổ chức, cá nhân liên quan về áp dụng Phụ lục CITES và đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục lâm nghiệp. Dự thảo Thông tư cũng đã được xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân ờ trung ương và địa phương.

3. Tổng cục Lâm nghiệp thấy rằng, việc áp dụng các chính sách mới (Phụ lục CITES mới bổ sung, sửa đổi) sẽ có một số doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc áp dụng; Tổng cục Lâm nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam, nắm bắt những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp để thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và Công ước CITES về giấy phép CITES.

Đối với mẫu vật (gỗ) tiền Công ước (xuất, nhập trước ngày Ban Thư ký CITES ban hành Thông báo số 2016/064 có hiệu lực) có hồ sơ xuất xứ, nguồn gốc hợp pháp (loài Trắc, Cẩm lai, loài Giáng hương) sẽ được Cơ quan quản lý CITES Việt Nam hướng dẫn, giải quyết theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

4. Tổng cục Lâm nghiệp luôn tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh gỗ hợp pháp; giao Cơ quan quản lý CITES Việt Nam làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân để giải đáp các thắc mắc liên quan.

Đề nghị các Cơ quan thông tấn, báo chí, Hiệp hội và Doanh nghiệp liên quan phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng cảm ơn sự hp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn (để b/c);
- LĐTC;
- VP Bộ; Vụ PC (phối hợp);
- HH gỗ và LSVN (phối hợp)
- VCCI (để biết);
- Lưu: VT, CTVN (60).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bá Ngãi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 808/TCLN-CTVN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu808/TCLN-CTVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2017
Ngày hiệu lực01/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 808/TCLN-CTVN

Lược đồ Công văn 808/TCLN-CTVN 2017 thông tin nội dung liên quan Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 808/TCLN-CTVN 2017 thông tin nội dung liên quan Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu808/TCLN-CTVN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýNguyễn Bá Ngãi
        Ngày ban hành01/06/2017
        Ngày hiệu lực01/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 808/TCLN-CTVN 2017 thông tin nội dung liên quan Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 808/TCLN-CTVN 2017 thông tin nội dung liên quan Thông tư 04/2011/TT-BNNPTNT

           • 01/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực