Công văn 8081/BTC-TCHQ

Công văn 8081/BTC-TCHQ năm 2014 xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8081/BTC-TCHQ 2014 xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8081/BTC-TCHQ
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH SuHeung Việt Nam.
(Khu CN Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai)

Để xử lý vướng mắc trong việc xác định dự án sản xuất vỏ nang rỗng dùng trong dược phẩm của Công ty TNHH SuHeung Việt Nam có hay không thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, ngày 27/1/2014 Bộ Tài chính đã có công văn số 1641/BTC-TCHQ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế đề nghị cho ý kiến tham gia. Tiếp theo, ngày 04/4/2014, Tổng cục Hải quan tiếp tục có công văn số 3614/TCHQ-TXNK gửi Bộ Y tế đề nghị có ý kiến về công văn số 1641/BTC-TCHQ nhưng đến nay Bộ Y tế chưa có ý kiến tham gia.

Ngày 13/3/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1445/BKHĐT-QLKKT tham gia ý kiến nêu rõ việc sản xuất vỏ nang thuốc của Công ty TNHH SuHeung Việt Nam không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu được quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Để xử lý vấn đề trên, căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010; khoản 9 mục I phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010; khoản 2, khoản 5 Điều 2 Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005; khoản 1, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 và Điều 2 Thông tư 17/2001/TT-BYT ngày 01/8/2001 của Bộ Y tế; tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1445/BKHĐT-QLKKT đề nghị Công ty TNHH SuHeung Việt Nam nộp đủ thuế cho số hàng hóa nhập khẩu để phục vụ dự án sản xuất vỏ nang rỗng theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH SuHeung Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (để b/c);
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Thuộc tính Công văn 8081/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8081/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2014
Ngày hiệu lực18/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8081/BTC-TCHQ 2014 xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8081/BTC-TCHQ 2014 xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8081/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành18/06/2014
        Ngày hiệu lực18/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8081/BTC-TCHQ 2014 xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8081/BTC-TCHQ 2014 xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

           • 18/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực