Công văn 80829/CT-TTHT

Công văn 80829/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 80829/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80829/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần 1Pay
(Địa chỉ: S nhà 39/7, ph An Hòa, p. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội)
MST: 0106086776

Trả lời công văn số 120/2017/CV-1Pay ngày 06/9/2017 của Công ty cổ phần 1Pay hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

+ Tại Khoản 4 Điều 2 quy định:..

“4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.”

+ Tại Điểm d, Khoản 1 Điều 11 quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

“b) Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vn góp áp dụng theo Biu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với trường hợp góp vn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vn.

d) Cách tính thuế

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 20%

- Căn cứ công văn số 5645/TCT-TNCN ngày 08/12/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp năm 2015 cá nhân chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty TNHH 1Pay và quyền mua cổ phần trước khi chuyển đi loại hình doanh nghiệp thành Công ty cổ phần 1Pay phải thực hiện kê khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phn 1Pay được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Th
anh tra 3;
- Phòng Kiểm tra 1;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 80829/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu80829/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 80829/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 80829/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 80829/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu80829/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 80829/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 80829/CT-TTHT 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn Hà Nội

            • 18/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực