Công văn 8083/VPCP-KTTH

Công văn 8083/VPCP-KTTH năm 2011 xử lý vốn đối ứng và gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực dân tộc và miền núi ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8083/VPCP-KTTH năm 2014 vốn gia hạn nộp thuế Dự án Ứng dụng điện mặt trời


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8083/VPCP-KTTH
V/v xử lý vốn đối ứng và gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực dân tộc và miền núi ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (công văn số 729/UBDT-KHTC ngày 19 tháng 9 năm 2011), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 14078/BTC-ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7592/BKHĐT-KTĐPLT ngày 03 tháng 11 năm 2011) về việc vốn đối ứng và gia hạn nộp thuế của Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực dân tộc và miền núi ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu của Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực dân tộc và miền núi ở Việt Nam như đề nghị của Ủy ban Dân tộc nêu tại công văn trên. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý cụ thể.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn kinh phí còn dư của Chương trình 135 kế hoạch năm 2011 để bố trí vốn đối ứng còn thiếu của Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực dân tộc và miền núi ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng,
Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.16.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8083/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8083/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2011
Ngày hiệu lực14/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8083/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 8083/VPCP-KTTH năm 2014 vốn gia hạn nộp thuế Dự án Ứng dụng điện mặt trời


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8083/VPCP-KTTH năm 2014 vốn gia hạn nộp thuế Dự án Ứng dụng điện mặt trời
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8083/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành14/11/2011
        Ngày hiệu lực14/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8083/VPCP-KTTH năm 2014 vốn gia hạn nộp thuế Dự án Ứng dụng điện mặt trời

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8083/VPCP-KTTH năm 2014 vốn gia hạn nộp thuế Dự án Ứng dụng điện mặt trời

              • 14/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực