Công văn 8084/TCHQ-PC

Công văn 8084/TCHQ-PC năm 2017 về vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8084/TCHQ-PC 2017 vướng mắc nghiệp vụ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8084/TCHQ-PC
V/v vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 1917/HQLC-CBL&XLVP đề ngày 24/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về vướng mắc trong việc xác minh thông tin tài khoản để tiến hành các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần kinh tế Kim Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định; khoản 1, khoản 2 Điều 34, Điều 38 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan để thực hiện việc xác minh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng việc trích tiền từ tài khoản ngân hàng của tổ chức vi phạm hoặc đã áp dụng nhưng chưa thu đủ số tiền bị cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế thì căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và tình hình thực tế để áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8084/TCHQ-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8084/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực12/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8084/TCHQ-PC

Lược đồ Công văn 8084/TCHQ-PC 2017 vướng mắc nghiệp vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8084/TCHQ-PC 2017 vướng mắc nghiệp vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8084/TCHQ-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành12/12/2017
        Ngày hiệu lực12/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8084/TCHQ-PC 2017 vướng mắc nghiệp vụ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8084/TCHQ-PC 2017 vướng mắc nghiệp vụ

            • 12/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực