Công văn 8087/SGTVT-KT

Công văn 8087/SGTVT-KT năm 2021 thực hiện tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8087/SGTVT-KT 2021 biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8087/SGTVT-KT
V/v thực hiện tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Công an Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận – huyện;
- Công an thành phố Thủ Đức và các quận – huyện;
- Sở Y tế;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công thương;
- Trung tâm QL Hạ tầng giao thông đường bộ;
- Trung tâm QL Điều hành giao thông đô thị;
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội;
- Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO;
- Công ty CP Đầu tư và xây dựng Phú Mỹ;
- Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn;
- Công ty CP Công trình cầu phà Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 2490/UBND-VX ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đối với các đối tượng được phép lưu thông tại Mục 1 Công văn số 2490/UBND-VX ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi tham gia lưu thông trên đường phải mang thẻ ngành nơi đơn vị công tác, mặc đồng phục (nếu có), giấy phân công, lệnh điều động hoặc các giấy tờ có liên quan đến công tác để thuận lợi trong công tác nhận diện, kiểm tra và xác minh của lực lượng chức năng trên đường.

2. Giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị khẩn trương triển khai nội dung nêu trên đến các đơn vị công ích để tổ chức thực hiện ngay.

3. Đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận – huyện, Công an thành phố Thủ Đức và các quận – huyện tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông không đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 2490/UBND-VX ngày 26 tháng 7 năm 2021. Đồng thời, tạo điều kiện cho việc hoạt động của các đơn vị công ích thực hiện công tác tuần tra, vệ sinh công cộng, duy tu các lĩnh vực giao thông đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TPHCM “để báo cáo”;
- Bộ Tư lệnh Thành phố;
- Trung tâm báo chí TP;
- SGTVT (Ban Giám đốc Sở);
- P. QLVTĐB; GTĐT, KTHT; VPS;
-Thanh tra SGTVT TPHCM;
- Lưu: VT, KTHT. L10.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Khánh Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8087/SGTVT-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8087/SGTVT-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2021
Ngày hiệu lực26/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8087/SGTVT-KT

Lược đồ Công văn 8087/SGTVT-KT 2021 biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8087/SGTVT-KT 2021 biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8087/SGTVT-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Khánh Hưng
        Ngày ban hành26/07/2021
        Ngày hiệu lực26/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8087/SGTVT-KT 2021 biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8087/SGTVT-KT 2021 biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường Hồ Chí Minh

              • 26/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực