Công văn 809/BKHCN-TCCB

Công văn 809/BKHCN-TCCB năm 2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 809/BKHCN-TCCB hướng dẫn thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV 2016


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/BKHCN-TCCB
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch s29/2014/TTLT-BKHCN-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được phản ánh và kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của một số Sở Khoa học và Công nghệ. Về vấn đề này, sau khi trao đi với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức và số lượng Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã được thành lập trước ngày 28/5/2013, có tên gọi khác với quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV đang hoạt động hiệu quả và không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ với các đơn vị khác thuộc Sở, thì tiếp tục giữ ổn định cho phù hợp với từng địa phương.

(Xin gửi kèm theo công văn này văn bản số 6171/BNV-TCBC ngày 29/12/2015 của Bộ Nội vụ)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Các Sở: KH&CN, Nội vụ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ: KHTH, ĐP;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THTRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 809/BKHCN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu809/BKHCN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2016
Ngày hiệu lực11/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 809/BKHCN-TCCB hướng dẫn thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 809/BKHCN-TCCB hướng dẫn thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu809/BKHCN-TCCB
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýTrần Quốc Khánh
       Ngày ban hành11/03/2016
       Ngày hiệu lực11/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 809/BKHCN-TCCB hướng dẫn thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 809/BKHCN-TCCB hướng dẫn thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV 2016

            • 11/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực