Công văn 809/GSQL-GQ3

Công văn 809/GSQL-GQ3 năm 2016 về nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 809/GSQL-GQ3 nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1747/HQHN-GSQL ngày 2/6/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP Hà Nội tại công văn số 1747/HQHN-GSQL ngày 2/6/2016 dẫn trên thì: “Công ty TNHH một thành viên SOHO được Công ty Cổ phần QCOM góp vốn, được cấp mã số doanh nghiệp riêng và hai pháp nhân riêng rẽ hạch toán độc lập.”

Tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời mã số thuế của doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính thì trong một năm Công ty TNHH một thành viên SOHO, Công ty Cổ phần QCOM mỗi Công ty được nhập khẩu 01 xe ô tô dưới dạng dạng quà biếu, tặng.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để xem xét việc cấp phép theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 809/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu809/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2016
Ngày hiệu lực16/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 809/GSQL-GQ3 nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 809/GSQL-GQ3 nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu809/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành16/06/2016
        Ngày hiệu lực16/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 809/GSQL-GQ3 nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 809/GSQL-GQ3 nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng 2016

           • 16/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực