Công văn 8096/VPCP-NC

Công văn 8096/VPCP-NC năm 2021 sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8096/VPCP-NC 2021 sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8096/VPCP-NC
V/v sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 1378/BC-BCA-CSHS ngày 18 tháng 10 năm 2021 về sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các kiến nghị, đề xuất của Bộ Công an tại văn bản nêu trên. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện các kiến nghị và có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong Báo cáo của Bộ Công an.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định của pháp luật, các lĩnh vực dễ phát sinh hoạt động “tín dụng đen”, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác phát hiện, đấu tranh và đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- C01, C02 (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, NC(2),
DTH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8096/VPCP-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8096/VPCP-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2021
Ngày hiệu lực04/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(05/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8096/VPCP-NC

Lược đồ Công văn 8096/VPCP-NC 2021 sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8096/VPCP-NC 2021 sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8096/VPCP-NC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành04/11/2021
        Ngày hiệu lực04/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (05/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8096/VPCP-NC 2021 sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8096/VPCP-NC 2021 sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg

              • 04/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực