Công văn 8099/VPCP-KGVX

Công văn 8099/VPCP-KGVX năm 2018 về kiểm tra, hướng dẫn việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8099/VPCP-KGVX 2018 hướng dẫn việc kiện toàn củng cố hệ thống thư viện công cộng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8099/VPCP-KGVX
V/v kiểm tra, hướng dẫn việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Qua thông tin phản ánh một số địa phương chủ trương, kế hoạch sáp nhập cơ học thư viện cấp tỉnh, cấp huyện với các thiết chế văn hóa khác có thể dẫn tới tình trạng hệ thống thư viện bị phá vỡ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, hướng dẫn việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng, bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; kịp thời chấn chnh những nội dung chưa phù hợp; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng
và các PTTg Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Nội vụ;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TCCV, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, KGVX(3), PMC


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8099/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8099/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2018
Ngày hiệu lực28/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8099/VPCP-KGVX 2018 hướng dẫn việc kiện toàn củng cố hệ thống thư viện công cộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8099/VPCP-KGVX 2018 hướng dẫn việc kiện toàn củng cố hệ thống thư viện công cộng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8099/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành28/08/2018
        Ngày hiệu lực28/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8099/VPCP-KGVX 2018 hướng dẫn việc kiện toàn củng cố hệ thống thư viện công cộng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8099/VPCP-KGVX 2018 hướng dẫn việc kiện toàn củng cố hệ thống thư viện công cộng

             • 28/08/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/08/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực