Công văn 81/VNCERT-ĐPƯC

Công văn 81/VNCERT-ĐPƯC năm 2019 về theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2 do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 81/VNCERT-ĐPƯC 2019 ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM ỨNG CU KHN CP MÁY TÍNH VIT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/VNCERT-ĐPƯC
V/v theo dõi, ngăn chặn kết ni máy ch điều khiển mã độc GandCrab 5.2

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các đơn vị chuyên trách về CNTT, ATTT Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- C
ác đơn vị chuyên trách v CNTT, ATTT các Bộ, ngành;
- Các S
Thông tin và Truyền thông;
- Các Tổng công ty, Tập
đoàn kinh tế; T chc tài chính và nn hàng; các doanh nghip hạ tầng viễn thông, Internet, Điện lực, Hàng không, Giao thông vận tải;
- Các thành viên tự nguyện Mạng lướ
i ng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia.

GandCrab 5.2 là phiên bản mới trong họ Mã độc tống tiền GandCrab lan rộng trên toàn cu trong hơn một năm qua. Ngày 05/04/2018, Trung tâm Ứng cứu khẩn cp máy nh Việt Nam (Trung lâm VNCERT) đã phát hành Công văn số 58/VNCERT-ĐPƯC về việc ngăn chặn kết nối máy ch điều khiển mã độc GandCrab (phiên bn 1.0 và 2.0) và hiện nay cũng đã hỗ trợ giải mã GandCrab phiên bản 5.1 tr về trước.

Tuy nhiên, hiện nay qua theo dõi không gian mạng, Trung tâm VNCERT phát hiện từ giữa tháng 3/2019 đến nay đang có chiến dịch phát tán Mã độc tống tiền GandCrab 5.2 vào Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, GandCrab 5.2 được phát tán thông qua thư điện t giả mạo Bộ Công an Việt Nam với tiêu đGoi trong Cong an Nhan dan Viet Nam, có đính kèm tp documents.rar. Khi người dùng giải nén và mở tệp tin đính kèm, mã độc s được kích hoạt và toàn bộ dữ liệu người dùng bị mã hóa, đồng thời sinh ra mt tệp nhằm yêu cầu và hướng dn người dùng tr tin chuộc từ 400 - 1.000 USD bằng cách thanh toán qua đồng tiền điện tử để gii mã dữ liệu.

Thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg và Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc, Trung tâm VNCERT yêu cầu Lãnh đạo đơn vị ch đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện khẩn cấp các việc sau để phòng ngừa, ngăn chặn việc tn công ca mã độc GandCrab 5.2 vào Việt Nam như sau:

1. Theo dõi, ngăn chặn kết nối đến các máy ch máy chủ điều khiển mã độc tống tiền GandCrab và cập nhật vào các hệ thống bảo vệ như: IDS/IPS, Firewall,... theo các thông tin nhận dạng tại Phụ lục đính kèm;

2. Nếu phát hiện cần nhanh chóng cô lập vùng/máy đã phát hiện;

3. Thông báo ngưi s dụng nâng cao cnh giác, không m và click vào các liên kết cũng như các tập tin đính kèm trong email có chứa các tập tin dạng .doc, .pdf, .zip, rar,... được gửi từ người lạ hoặc nếu email được gửi từ người quen nhưng cách đặt tiêu đề hoặc ngôn ngữ khác thường. Và cần thông báo cho bộ phận chuyên trách quản trị hệ thống hoặc đảm bảo an toàn thông tin khi gặp nghi ng.

Mã độc tng tiền GandCrab rất nguy hiểm, có th đánh cắp thông tin và mã hóa toàn bộ dữ liệu trên máy b nhiễm. Tin tặc khai thác và tấn công s gây lên nhiều hậu qu nghiêm trọng khác, Trung tâm VNCERT yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện lệnh điều phối.

Mọi chi tiết xin liên hệ Cơ quan Điều phi quốc gia:

Trung tâm ng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Địa ch: Tầng 5 - Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giy - Hà Nội;

Điện thoại: 024 3640 4423 s máy l 112;

Đường dây nóng: 0869 100319/ 0888 609399;

Hòm thư điện t tiếp nhận báo cáo sự cố: [email protected]

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc (để p/h);
- Các phòng, chi nhánh: KTHT&GS, NCPT, TV&BDNV, CNHCM, CNĐN;
- Lưu: VT, ĐPƯC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Khắc Lịch

 

PHỤ LỤC

THÔNG TIN VỀ MÃ ĐỘC GRANDCRAB V5.2
(Kèm theo công văn s 81/VNCERT-ĐPƯC ngày 15/03/2018 của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam)

I. Hình thc phát tán mã độc.

*Hình nh tệp tin chứa mã độc đính kèm thư điện t gi mạo từ Bộ Công an Việt Nam

II. Danh sách các máy ch điều khiển mã độc (C&C Server).

TT

Địa chỉ C&C

Ghi chú

1

www.kakaocorp.link (IP:107.173.49.208)

Phiên bản 5.2

Ill. Danh sách mã băm.

 

Hash

Ghi chú

MD5

DDCA6B2B2623904A072A5AF0A9E26267

Phiên bản 5.2

SHA1

E081D35048E2DE07BE34C0EAD3B9FD16F6BADB74

Phiên bản 5.2

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 81/VNCERT-ĐPƯC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu81/VNCERT-ĐPƯC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 81/VNCERT-ĐPƯC 2019 ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 81/VNCERT-ĐPƯC 2019 ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu81/VNCERT-ĐPƯC
        Cơ quan ban hànhTrung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
        Người kýNguyễn Khắc Lịch
        Ngày ban hành15/03/2019
        Ngày hiệu lực15/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 81/VNCERT-ĐPƯC 2019 ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2

           Lịch sử hiệu lực Công văn 81/VNCERT-ĐPƯC 2019 ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2

           • 15/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực