Công văn 811/GSQL-GQ1

Công văn 811/GSQL-GQ1 năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng giấy giới thiệu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 811/GSQL-GQ1 hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng giấy giới thiệu giấy ủy quyền thủ tục hải quan 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 811/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 64/CV-XNK ngày 13/6/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời phản ánh vướng mắc về việc sử dụng giấy giới thiệu và giấy ủy quyền khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Qua nghiên cứu nội dung vướng mắc của Công ty và nội dung hướng dẫn của Cục Hải quan tỉnh An Giang tại công văn số 857/HQAG-NV ngày 25/5/2016 về việc trả lời vướng mắc về giấy ủy quyền, giấy giới thiệu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính không quy định cụ thể loại văn bản thể hiện việc “cử người đại diện khi làm thủ tục hải quan và các thủ tục hành chính khác với cơ quan hải quan”; Tuy nhiên, nội dung này được xây dựng để đáp ứng yêu cầu thực tế tại các Chi cục Hải quan địa phương. Theo đó, khi làm thủ tục hải quan, người đại diện doanh nghiệp cần xuất trình văn bản chứng minh được doanh nghiệp cử đến để làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC cũng là cơ sở pháp lý để xác định sự phù hợp của giấy giới thiệu hoặc các chứng từ tương tự giấy giới thiệu trong bộ hồ sơ hải quan.

Nội dung, tinh thần quy định nêu trên đã được Tổng cục Hải quan giới thiệu cụ thể tại các buổi tập huấn, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, ngày 15/10/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 9610/TCHQ-GSQL yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục hoặc trả lời vướng mắc cho doanh nghiệp thì đồng thời gửi 01 bản về Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL) để báo cáo, theo dõi; Tuy nhiên, Cục Hải quan tỉnh An Giang chưa thực hiện việc gửi công văn số 857/HQAG-NV như yêu cầu.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang có văn bản chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện theo đúng tinh thần nội dung quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên và chấn chỉnh việc thực hiện công văn số 9610/TCHQ-GSQL dẫn trên; báo cáo kết quả về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 30/6/2016.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện./,

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 811/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu811/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 811/GSQL-GQ1 hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng giấy giới thiệu giấy ủy quyền thủ tục hải quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 811/GSQL-GQ1 hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng giấy giới thiệu giấy ủy quyền thủ tục hải quan 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu811/GSQL-GQ1
       Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
       Người kýÂu Anh Tuấn
       Ngày ban hành17/06/2016
       Ngày hiệu lực17/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 811/GSQL-GQ1 hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng giấy giới thiệu giấy ủy quyền thủ tục hải quan 2016

          Lịch sử hiệu lực Công văn 811/GSQL-GQ1 hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng giấy giới thiệu giấy ủy quyền thủ tục hải quan 2016

          • 17/06/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/06/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực