Công văn 811/GSQL-TH

Công văn 811/GSQL-TH năm 2013 về vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 811/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 811/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1603/HQĐNa-GSQL đề ngày 07/8/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D có ngày cấp trước ngày xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp C/O được phát hành trước ngày xuất khẩu ghi trên vận đơn, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7119/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2009 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 811/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu811/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2013
Ngày hiệu lực22/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 811/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 811/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu811/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành22/08/2013
        Ngày hiệu lực22/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 811/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O hải quan

             Lịch sử hiệu lực Công văn 811/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O hải quan

             • 22/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực