Công văn 811/TCT-TNCN

Công văn 811/TCT-TNCN năm 2014 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 811/TCT-TNCN năm 2014 về miễn thuế thu nhập cá nhân nhà ở đất ở duy nhất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 811/TCT-TNCN
V/v: Miễn thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 7922/CT-TNCN ngày 04/11/2013 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản là nhà ở duy nhất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 18 Luật nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005 quy định về việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở như sau: “7. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bị hư hỏng, rách nát hoặc đã ghi hết trang xác nhận thay đi thì chủ sở hữu nhà ở được cấp đi giấy chứng nhận.

2. Chủ sở hữu nhà ở có đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kèm theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũ và nộp cho cơ quan quản lý nhà ở cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp đi Giấy chứng nhận quyn sở hữu nhà ở cho chủ sở hữu nhà ở. ”

Tại điểm b, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện miễn thuế đối với chuyn nhượng nhà ở, đất ở duy nhất hướng dẫn như sau: “b) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyn sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam...

...b. 1.2) Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đt ở là ngày cp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ”

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở đã trên 183 ngày, nay được cấp lại Giấy chứng nhận mới theo quy định pháp luật về cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, thì được miễn thuế cho nhà ở duy nhất khi chuyển nhượng, mặc dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới chưa đủ 183 ngày. Đối với trường hợp này, khi khai nộp thuế TNCN người nộp thuế phải chứng minh giấy chứng nhận mới được cấp là giấy được cấp đổi, những nội dung trong Giấy chứng nhận được cấp đổi không làm thay đổi quyền sở hữu và sử dụng của người được cấp đổi cũng như hiện trạng của thửa đất và tài sản gắn liền với đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 811/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu811/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 811/TCT-TNCN năm 2014 về miễn thuế thu nhập cá nhân nhà ở đất ở duy nhất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 811/TCT-TNCN năm 2014 về miễn thuế thu nhập cá nhân nhà ở đất ở duy nhất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu811/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 811/TCT-TNCN năm 2014 về miễn thuế thu nhập cá nhân nhà ở đất ở duy nhất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 811/TCT-TNCN năm 2014 về miễn thuế thu nhập cá nhân nhà ở đất ở duy nhất

            • 13/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực