Công văn 8119/VPCP-KGVX

Công văn 8119/VPCP-KGVX năm 2020 về giải pháp đón khách quốc tế, phục hồi ngành du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8119/VPCP-KGVX 2020 giải pháp đón khách quốc tế phục hồi ngành du lịch


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8119/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Y tế.

Báo Tuổi trẻ điện tử ngày 22 tháng 9 năm 2020 có bài viết “Nhiều nước đón khách quốc tế, phục hồi ngành du lịch”, trong đó thông tin: Từ tháng 10 tới, một số nước áp dụng các chính sách chưa từng có tiền lệ để đón khách du lịch quốc tế nhằm cứu vãn ngành du lịch đang bị suy sụp vì dịch bệnh COVID-19. Thái Lan sẽ triển khai du lịch dài ngày cho khách quốc tế với thời gian ít nhất 90 ngày.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, có giải pháp chỉ đạo phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8119/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8119/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2020
Ngày hiệu lực28/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(11/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8119/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 8119/VPCP-KGVX 2020 giải pháp đón khách quốc tế phục hồi ngành du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8119/VPCP-KGVX 2020 giải pháp đón khách quốc tế phục hồi ngành du lịch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8119/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành28/09/2020
        Ngày hiệu lực28/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (11/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8119/VPCP-KGVX 2020 giải pháp đón khách quốc tế phục hồi ngành du lịch

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8119/VPCP-KGVX 2020 giải pháp đón khách quốc tế phục hồi ngành du lịch

              • 28/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực