Công văn 813/GSQL-TH

Công văn 813/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc về điều kiện làm đại lý hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 813/GSQL-TH năm 2013 điều kiện làm đại lý hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 813/GSQL-TH
V/v: vướng mắc về điều kiện làm đại lý hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Trả lời công văn số 2769/HQBD-GSQL ngày 31/7/2013 của Cục Hải quan Bình Dương về việc vướng mắc đối với điều kiện làm đại lý hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 14/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng kí và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan thì ông Phạm Đình Giang (đang là sinh viên năm thứ 4 ngành Luật học hệ 5 năm của Trung tâm đào tạo từ xa - Đại học Huế) không đủ điều kiện để làm nhân viên đại lý. Do đó, Công ty Cổ phần Cảng Bình Dương đã không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định nêu trên để được xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan.

Việc Công ty Cổ phần Cảng Bình Dương cấp thẻ nhân viên đại lý cho ông Phạm Đình Giang dù chưa được xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan là sai quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bình Dương chưa xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan đối với Công ty Cổ phần Cảng Bình Dương và hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 813/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu813/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2013
Ngày hiệu lực22/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 813/GSQL-TH năm 2013 điều kiện làm đại lý hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 813/GSQL-TH năm 2013 điều kiện làm đại lý hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu813/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành22/08/2013
        Ngày hiệu lực22/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 813/GSQL-TH năm 2013 điều kiện làm đại lý hải quan

            Lịch sử hiệu lực Công văn 813/GSQL-TH năm 2013 điều kiện làm đại lý hải quan

            • 22/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực