Công văn 813/TC-CST

Công văn số 813/TC-CST về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo do Công ty cung cấp cho các tổ chức từ thiện tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 813/TC-CST hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 813/TC-CST
V/v: hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Vinh Cơ
(505/14, Bình Đông, phường 13, quận 8, tp. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 09/04 KTVC ngày 04/11/2004 của Công ty TNHH Vinh Cơ (dưới đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo do Công ty cung cấp cho các tổ chức từ thiện tại Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT trừ các hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 4 của Luật này. Vì vậy, Công ty dùng sản phẩm nhựa để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho các tổ chức từ thiện tại Việt Nam được xác định là sản phẩm biếu, tặng (không thu tiền) thuộc diện chịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục I phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm dùng để biếu, tặng được xác định theo giá tính thuế GTGT của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động này.

Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số sản phẩm nhựa đem biếu, tặng với thuế suất 10% theo giá tính thuế được hướng dẫn như trên.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế;
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP(2), Vụ CST(2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 813/TC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu813/TC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2005
Ngày hiệu lực20/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 813/TC-CST hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 813/TC-CST hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu813/TC-CST
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Văn Phụng
       Ngày ban hành20/01/2005
       Ngày hiệu lực20/01/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Công văn 813/TC-CST hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo

        Lịch sử hiệu lực Công văn 813/TC-CST hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa viện trợ nhân đạo

        • 20/01/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 20/01/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực