Công văn 813/VPCP-CN

Công văn 813/VPCP-CN năm 2020 về dự án sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu và cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 813/VPCP-CN 2020 sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu Dự án Đèo Cả


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 813/VPCP-CN
V/v các dự án sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu và cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11926/BGTVT-ĐTCT ngày 13 tháng 12 năm 2019) về sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu tại các dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 14633/BTC-ĐT ngày 03 tháng 12 năm 2019); căn cứ các ý kiến tại cuộc họp ngày 18 tháng 12 năm 2019 về cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (Dự án), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đối với các dự án sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu: Bộ Giao thông vận tải rà soát lại phương án tài chính sau khi thực hiện thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại Hợp đồng dự án đã ký, làm rõ hình thức đầu tư, tổng mức đầu tư và phương án tài chính (trong đó xác định cụ thể các khoản hỗ trợ của nhà nước và cơ sở pháp lý). Trường hợp có sự thay đổi các điều khoản hỗ trợ trong Hợp đồng dẫn đến dự án thiếu hụt về tài chính, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thêm phương án tăng phí hoặc kéo dài thời gian thu phí, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 813/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu813/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2020
Ngày hiệu lực05/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 813/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 813/VPCP-CN 2020 sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu Dự án Đèo Cả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 813/VPCP-CN 2020 sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu Dự án Đèo Cả
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu813/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành05/02/2020
        Ngày hiệu lực05/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 813/VPCP-CN 2020 sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu Dự án Đèo Cả

              Lịch sử hiệu lực Công văn 813/VPCP-CN 2020 sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu Dự án Đèo Cả

              • 05/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực