Công văn 81381/CT-TTHT

Công văn 81381/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 81381/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú người nước ngoài Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81381/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế TNCN cho cá nhân cư trú người nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: của Công ty TNHH Nihon Etching Việt Nam
Địa chỉ: Lô 37, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
MST: 2500259396

Trả lời công văn số NEV2017005 ngày 20/9/2017 và công văn bổ sung hồ sơ số NEV2017010 ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH Nihon Etching Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về tính thuế TNCN cho cá nhân cư trú người nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“a) Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận (không bao gồm thu nhập được miễn thuế) cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ. Trường hợp người sử dụng lao động áp dụng chính sách ((tiền thuế giả định ”, “tiền nhà giả định” thì thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế không bao gồm “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định”. Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiền thuê nhà thực tế phát sinh, “tiền nhà giả định ” (nếu có)).

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi

=

Thu nhập thực

+

Các khoản trả thay

-

Các khoản giảm trừ

Trong đó:

- Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

- Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC

- Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty thỏa thuận chi trả lương NET (chưa bao gồm thuế TNCN) cho người lao động thì Công ty thực hiện quy đổi thu nhập GROSS (đã bao gồm thuế TNCN) để tính thuế TNCN theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty thỏa thuận trả lương cho người lao động theo hình thức:

+ Tiền lương (GROSS): Người lao động chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN

+ Khoản lợi ích Công ty trả hộ (thuê nhà, khám bệnh, mua bảo hiểm,...) (NET): Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN.

Thì Công ty thực hiện quy đổi phần thu nhập từ tiền lương của người lao động (GROSS) sang thu nhập chưa có thuế để tổng hợp với khoản lợi ích Công ty chi trả hộ trước khi quy đổi thành thu nhập tính thuế TNCN.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 81381/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu81381/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 81381/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 81381/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú người nước ngoài Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 81381/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú người nước ngoài Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu81381/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 81381/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú người nước ngoài Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 81381/CT-TTHT 2017 thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú người nước ngoài Hà Nội

            • 20/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực