Công văn 814/STC-GCS

Công văn 814/STC-GCS về hồ sơ phục vụ công tác thẩm định giá trị đền bù do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 814/STC-GCS về hồ sơ phục vụ công tác thẩm định giá trị đền bù do Sở Tà


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 814/STC-GCS
V/v Hồ sơ phục vụ công tác thẩm định giá trị đền bù

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Hội đồng giải phóng mặt bằng;
- Các đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2006 của UBND thành phố về việc quy định trình tự, trách nhiệm giải quyết công việc cho tổ chức công dân trong công tác bồi thường thiệt hại, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

1. Về biên bản kiểm định

Thời gian qua trong công tác kiểm định đền bù một số đơn vị chưa thực hiện đúng thành phần đã được quy định tại Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND Đề nghị trong biên bản kiểm định phải có đầy đủ các thành phần quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND gồm:

- Đại diện chủ đầu tư.

- Cán bộ kiểm định của Ban Giải tỏa đền bù.

- Đại diện UBND phường, xã.

- Đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan của quận, huyện.

- Đại diện tổ dân phố, thôn.

- Người bị thu hồi đất.

Tại điểm 4, Điều 5, Quyết định 47/2006/QĐ-UBND có nêu rõ: Biên bản kiểm định hợp lệ phải có đầy đủ chữ ký, dấu của Ban giải tỏa đền bù và UBND phường xã; chữ ký của cán bộ kiểm định, người bị thu hồi đất và ít nhất một đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan của UBND quận, huyện.

Từ nay trở đi, Sở Tài chính đề nghị cơ quan chuyên môn tham gia trong thành phần kiểm định là Phòng Quản lý đô thị quận hoặc huyện.

2. Về phúc tra hồ sơ đền bù:

Đối với các dự án đề nghị thẩm định hồ sơ đền bù phải có văn bản của Chủ tịch Hội đồng GPMB kết luận kết quả phúc tra về 5%/tổng số hồ sơ đền bù của dự án theo đúng quy định tại Quyết định 47/2006/QĐ-UBND ngày 18/5/2006.

Để tạo điều kiện cho công tác thẩm định hồ sơ đền bù đảm bảo đúng thủ tục quy định và không kéo dài thời gian do phải trả lại hồ sơ. Sở Tài chính đề nghị các Ban giải tỏa đền bù, các đơn vị được giao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đầy đủ nghiêm túc quy trình thủ tục đã được quy định tại Quyết định 47/2006/QĐ-UBND Trường hợp không đảm bảo, Sở Tài chính sẽ không tiếp nhận hồ sơ để thẩm định giá trị đền bù.

Vậy, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TPĐN (thay báo cáo);
- Giám đốc Sở (thay b/cáo);
- Lưu: VT, GCS..

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 814/STC-GCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu814/STC-GCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực12/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 814/STC-GCS về hồ sơ phục vụ công tác thẩm định giá trị đền bù do Sở Tà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 814/STC-GCS về hồ sơ phục vụ công tác thẩm định giá trị đền bù do Sở Tà
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu814/STC-GCS
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực12/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 814/STC-GCS về hồ sơ phục vụ công tác thẩm định giá trị đền bù do Sở Tà

            Lịch sử hiệu lực Công văn 814/STC-GCS về hồ sơ phục vụ công tác thẩm định giá trị đền bù do Sở Tà

            • 12/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực