Công văn 814/TC-CST

Công văn số 814/TC-CST về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 814/TC-CST hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 814/TC-CST
V/v: hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú
(Khu Công nghiệp P8, Cà Mau)

 

Trả lời công văn số 29/TT/MP.2004 ngày 22/11/2004 của Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú (dưới đây gọi tắt là Công ty) đề nghị hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT: Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khi Công ty nhập lại số hàng hóa đã xuất khẩu thì phải nộp thuế GTGT đối với số hàng thực nhập khẩu. Khi tái xuất khẩu, Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được hoàn lại số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu và thuế GTGT đầu vào khác đã trả dùng cho hàng tái xuất khẩu nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Điểm d, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

2. Về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu: theo hướng dẫn tại Điểm 3 Mục I phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì chậm nhất trong vòng 60 ngày kể từ ngày thực xuất khẩu đối với nguyên liệu là vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, các đối tượng được xét hoàn thuế nhập khẩu phải hoàn thành hồ sơ và gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết hoàn thuế.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục thuế;
- Tổng cục hải quan;
- Lưu VP(2), Vụ CST(2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 814/TC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu814/TC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2005
Ngày hiệu lực20/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 814/TC-CST hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 814/TC-CST hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu814/TC-CST
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Văn Phụng
     Ngày ban hành20/01/2005
     Ngày hiệu lực20/01/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 814/TC-CST hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu

        Lịch sử hiệu lực Công văn 814/TC-CST hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế nhập khẩu

        • 20/01/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 20/01/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực