Công văn 8155/BCT-QLTT

Công văn 8155/BCT-QLTT năm 2013 kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8155/BCT-QLTT năm 2013 kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8155/BCT-QLTT
V/v kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 4804/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục Hải quan trong kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 5 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 quy định nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

“Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ vào khả năng gây mất an toàn sản phẩm, hàng hóa được quản lý như sau:

a) Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 được quản lý chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng

b) Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng”.

Khoản 2 Điều 27 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định:

“Kiểm tra chất lượng hàng hóa trong nhập khẩu, lưu thông trên thị trường bao gồm các nội dung sau đây:

a) Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra;

b) Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết.”

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

Điều 3 Thông tư số 08/2012/TT-BTC quy định: “… Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý được thực hiện theo quy định hiện hành khác cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.”

Đối với mặt hàng bếp gas, Bộ Công thương đang tiến hành xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho mặt hàng này. Do đó, hiện nay chưa thực hiện quy định quản lý chất lượng đối với mặt hàng bếp gas cho đến khi ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bếp gas.

2. Danh sách các Tổ chức thử nghiệm được Bộ Công thương chỉ định chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, KHCN, TTTN;
- Cục XNK;
- Lưu: VT, Cục QLTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM ĐƯỢC BỘ CÔNG THƯƠNG CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Công văn số 8155/BCT-QLTT ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương)

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Tel/Fax/E-mail

Lĩnh vực đăng ký chỉ định hoạt động thử nghiệm

Số đăng ký

Loại hình cấp Quyết định TN

Số Quyết định TN

Ngày cấp

1.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3)

Số 49 - Pasteur - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08 3829 4274

Fax: 08 3829 3010.

E-mail:

[email protected]

[email protected]

Đăng ký chỉ định hoạt động chứng nhận quy đối với nguyên liệu Nitrat Amon;

01/CN

Lần đầu

1181/QĐ-BCT

15/3/2011

Đăng ký một số sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

04/TN

Lần 2

7422/QĐ-BCT

05/12/2012

2.

Trung tâm Việt liệu nổ công nghiệp (thuộc Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin

Phường Quang Trung, TP. Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Tel: 033 3626525

Fax: 033 3829253.

Vật liệu nổ công nghiệp (Chi tiết được nêu cụ thể tại phụ lục kèm theo Quyết định)

02/TN

Lần đầu

4664/QĐ-BCT

14/9/2011

3

Trung tâm Kiểm định vật liệu nổ công nghiệp (thuộc Viện Thuốc phóng thuốc nổ)

Số 192 Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Tel: 04. 38771557

Fax: 04. 38773733

Vật liệu nổ công nghiệp (Chi tiết được nêu cụ thể tại phụ lục kèm theo Quyết định)

03/TN

Lần đầu

414/QĐ-BCT

18/01/2012

 

Thuộc tính Công văn 8155/BCT-QLTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8155/BCT-QLTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2013
Ngày hiệu lực11/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8155/BCT-QLTT năm 2013 kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8155/BCT-QLTT năm 2013 kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8155/BCT-QLTT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Cẩm Tú
        Ngày ban hành11/09/2013
        Ngày hiệu lực11/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8155/BCT-QLTT năm 2013 kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8155/BCT-QLTT năm 2013 kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu

           • 11/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực