Công văn 8156/VPCP-PL

Công văn 8156/VPCP-PL rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8156/VPCP-PL rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp rà soát pháp luật


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8156/VPCP-PL
V/v rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét Báo cáo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 178/BC-BTP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về kết quả rà soát bước đầu các quy định pháp luật hiện hành về tương trợ tư pháp, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tư pháp thông báo kết quả rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp cho các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền của mình;

2. Giao Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Tương trợ tư pháp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- TANDTC, VKSNDTC;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3).26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Thuộc tính Công văn 8156/VPCP-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8156/VPCP-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2012
Ngày hiệu lực12/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8156/VPCP-PL

Lược đồ Công văn 8156/VPCP-PL rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp rà soát pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8156/VPCP-PL rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp rà soát pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8156/VPCP-PL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành12/10/2012
        Ngày hiệu lực12/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8156/VPCP-PL rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp rà soát pháp luật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8156/VPCP-PL rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp rà soát pháp luật

              • 12/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực